sisäasioiden > Uutiset > Teollisuuden uutisia

Varotoimet kaivinkoneen hydraulipumpun vaihdon jälkeen

2022-02-26

Varotoimet hydraulipumpun vaihdon jälkeenkaivinkone
(1) Kiinnitä huomiota laskuriluokan näyttöarvoon
Tutki hydraulipiirin painemittarin näyttöarvoa, painekytkimen signaalia ja muita värähtelyilmiöitä ja vakautta milloin tahansa, jotta saat mahdollisimman pian selville, onko hydraulipiiri normaali vai ei.
(2) Tutki öljyn lämpötilan muutoksia
Kiinnitä huomiota korkeimman ja alimman öljyn lämpötilan muutoksen tarkistamiseen ja selvitä öljyn lämpötilan ja ulkoisen ympäristön lämpötilan välinen suhde, jotta tiedät, ovatko jäähdyttimen kapasiteetti ja öljysäiliön tilavuus yhteensopivat ympäristöolosuhteet ja käyttöolosuhteet sekä jäähdytysjärjestelmän viat voidaan poistaa. Seurattavia jälkiä.
(3) Älä lisää kuormaa heti hydraulipumpun käynnistämisen jälkeen
Kun hydraulipumppu on käynnistetty, sen on oltava joutokäynnillä ilman kuormitusta jonkin aikaa. Varsinkin kun lämpötila on hyvin alhainen, sen on läpäistävä lämmitysprosessi, jotta hydraulipiiri kiertää normaalisti, lisätään esikuormitusta ja vahvistetaan toimintatila.
(4) Kiinnitä huomiota epänormaalien ilmiöiden havaitsemiseen milloin tahansa
Epänormaaleilla äänillä, värähtelyillä tai epänormaaleilla signaaleilla valvontajärjestelmässä on oltava syynsä. Kun epänormaali ilmiö havaitaan, etsi heti piirikaavio, seuraa kaaviota selvittääksesi ja ole varovainen tutkiaksesi, johtuuko epänormaali ilmiö tilapäisestä viasta. Arvioi, tarvitaanko pysäköinti. Esimerkiksi paine, kuormitus, lämpötila, aika, käynnistys, pysäytysaika sisältävät kaikki syyt, miksi poikkeavia ilmiöitä voi esiintyä.
(5) Kiinnitä huomiota koneen toimintaan
Hydraulipiirin virheellinen suunnittelu tai komponenttien huono valmistus eivät ole helppoja havaita käytön alkuvaiheessa, joten eri käyttöolosuhteissa ilmeneviin toimiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
(6) Kiinnitä huomiota hydraulipumpun ääneen
Uudessa hydraulipumpussa on vähemmän alkukulutusta, ja siihen vaikuttavat helposti ilmakuplat ja pöly, huono sileys korkeassa lämpötilassa tai ylikuormitetut käyttöolosuhteet, mikä aiheuttaa haitallisia seurauksia ja saa hydraulipumpun toimintaan epänormaalisti.
(7) Tarkista hydrauliöljyn vaihto säännöllisesti
Tarkista ja analysoi hydrauliöljyn huononeminen, värinmuutos ja saastumisasteen muutokset kuukauden tai kahden välein varmistaaksesi hydraulisen voimansiirron normaalin toiminnan.
(8) Kiinnitä huomiota kunkin venttiilin säätöön
Ymmärrä täysin paineensäätöventtiilien, virtauksensäätöventtiilien ja suuntasäätöventtiilien käyttö ja kiinnitä erityistä huomiota säätöalueeseen ja rajoihin, muuten säätövirheet eivät vain vahingoita koneistoa, vaan muodostavat myös uhan turvallisuudelle.
(9) Tarkista suodattimen kunto
Piirissä oleva suodatin tulee irrottaa säännöllisesti, ja suodatinverkon kunto ja verkkoon imeytynyt lika tulee tarkistaa sekä laatu, määrä ja koko analysoida. Tällä tavalla voidaan tutkia piirin saastumisastetta jakaivinkonelisävarusteet voivat jopa päätellä saastumisen lähteen tämän perusteella. Paikka.
(10) Kiinnitä huomiota putkiosan vuotamiseen
Hydraulisten laitteiden putkiston kunto selviää pitkän työskentelyn jälkeen, tarkista onko öljyvuotoa ja onko putkisto löysällä.
(11) Kiinnitä huomiota työolosuhteisiin kolmen kuukauden kuluessa uuden koneen käyttöönotosta
Uuden koneen työskentelyn aikana tulee hallita työolosuhteet, tarkistaa koneen osien huolto, onko ruuvit löysällä, nouseeko öljyn lämpötila epänormaalisti, huononeeko hydrauliöljy nopeasti ja vastaavatko käyttöolosuhteet määräykset jne.