sisäasioiden > Uutiset > Teollisuuden uutisia

Hydraulipumpun solenoidiventtiilin toimintahäiriö

2022-02-26

Suoritushydraulinen pumppusolenoidiventtiilin vika
Tärkeimmät ilmenemismuodot ovat: eivät pääse veteen tai jatka veteen pääsyä; ei voi näyttää veden lämpötilaa ja veden sijaintia; ei voi toimia virran kytkemisen jälkeen, ei voida sammuttaa ja niin edelleen. Koska magneettiventtiili on komponentti, jota käytetään ohjaamaan koneen vedenottoa, se voi rikkoontua johtaa vedensyötön katkeamiseen tai jatkuvaan veden virtaukseen. Jos se on vaurioitunut, se tulee vaihtaa ajoissa, jotta se ei vaikuta elämään.
Varotoimet solenoidiventtiilien käyttöön
1. Tarkista aina sen tiivistyskyky. Vauriot ja vanheneminen voivat vaikuttaa tiivistykseen. Kun tiiviste on heikentynyt, se vaikuttaa koneen normaaliin käyttöön. Tiivisteissä on yleensä kovat ja pehmeät tiivisteet. Voimme kuunnella sivuttain, kun se toimii, ja katsoa, ​​kuuluuko ilmavuotoja. Jos et osaa arvioida, voit testata sen myös saippuavedellä. Jos ilmaa vuotaa, ilmaantuu kuplia. Jos ilmavuoto varmistuu, tiiviste voidaan vaihtaa.
2. Myös työympäristö tulee ottaa huomioon valittaessa laitteita. Jos se on paikassa, jossa tapahtuu suuri kemiallinen reaktio, on suositeltava korroosionkestäviä laitteita. Tämä johtuu siitä, että eri laitteilla on omat ominaisuutensa. Älä sekoita niitä. Muuten se vaikuttaa myös sen käyttöikään. Se on asennettava oikein. Nuolta vastaavan asennuksen suunnan tulee olla yhdenmukainen väliaineen suunnan kanssa, eikä siinä saa olla käänteistä paine-eroa, jotta normaali käynnistys ei epäonnistu.
3. Jotta putken sisäpuoli pysyy puhtaana, siinä ei saa olla kovia esineitä tai muita epäpuhtauksia, muuten kone juuttuu eikä voi toimia. Voit asentaa suodattimen koneen eteen, mikä helpottaa sitä. Jännitteeseen tulee myös kiinnittää huomiota sen varmistamiseksi, että jännite on vakaa käytön aikana. Jos se on epävakaa, voidaan toteuttaa jännitteen stabilointitoimenpiteitä.
1G925 - 60011 Flexible excavator flameout switch